Termeni și condiții

definiții generale

Termenii şi condiţiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către vânzător (XTDeco Retail SRL), prin intermediul magazinului de vânzări online www.xtdeco.ro către Cumpărător şi pot fi modificate de către Vânzător fără a avea obligaţia de a anunţa utilizatorii săi în prealabil. Astfel, următorii termeni vor însemna:

  • Cumpărător - persoană fizică sau juridică care emite o Comandă.
  • Vânzător - societatea comercială XTDeco Retail SRL, având sediul social în Sibiu, Aleea taberei, nr.11/1, Sibiu, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J32/366/2016, CUI RO35767538.
  • Bunuri şi Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
  • Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile, iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.
  • Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
  • Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi în natura de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • Specificaţii - toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în Comandă.

documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul xtdeco.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile. Comanda va fi compusă din urmatoarele:

Comanda, împreuna cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare, precum şi condiţiile sale specifice
Specificaţiile Cumpărătorului
Termeni şi condiţii
Confirmarea Comenzii de către Cumpărător reprezintă dovada certă a informării sale cu privire la aspectele mai sus menţionate precum şi a insuşirii acestor condiţii. Acceptarea comenzii de către Vânzător va fi finalizată doar atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea acestuia către Cumpărător. Vânzatorul nu consideră niciodată o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător.

date cu caracter personal

Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

  • informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea retururilor sau a problemelor de orice fel referitoare la o Comandă sau la bunurile achizitionate
  • trimiterea de Newslettere și/sau notificări periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
  • de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumparatorului.

Termenul de stocare a datelor cu caracter personal este de 24 luni din data ultimei interacțiuni (ultima dată în care clientul s-a autentificat în contul de client din cadrul magazinului online xtdeco.ro și/sau a plasat o comandă ori cerere de retur.

Clientul are access permanent la datelele cu caracter personal, poate vedea, modifica ori șterge informații pe care nu le mai dorește stocate.

Stocarea datelor cu caracter personal se face pe serverul S.C. 2 Plus 1 Adversiting S.R.L., localizat în București, România, server care îndeplinește toate condițiile de siguranță și la care au acces doar reprezentați ai societății înainte menționată. Orice scurgere de date, oricât de improbabil ar fi, va fi raportată către organele abilitate.

dreptul de proprietate intelectuală şi industrială (DPI)

Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informaţiile primite de la Vânzător. XTDeco Retail SRL vă autorizează să vizualizaţi şi să salvaţi materialele şi informaţiile de pe acest site numai dacă le folosiţi în scop personal, necomercial, cu condiţia să menţineţi toate simbolurile şi textele cu privire la dreptul de autor pe care le conţin materialele originale, pe orice copie a acestora. Materialele din acest site sunt proprietatea intelectuală a XTDeco Retail SRL iar utilizarea neautorizată a acestora încalcă legea dreptului de autor precum şi alte legi în vigoare. Este interzisă modificarea materialelor de pe acest site şi reproducerea, expunerea în public, distribuirea în scop comercial sau public, utilizarea pe alte site-uri sau calculatoare. Daca nu respectaţi aceste condiţii, nu mai sunteţi autorizat să folosiţi acest site şi aveţi obligaţia să distrugeţi toate copiile materialelor, tipărite sau copiate, indiferent de suport.

Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire catre terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

livrare

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.

facturare şi plăţi

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare

penalităţi

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întarzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din suma datorată. În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucratoare.

transferul proprietăţii

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferat la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (înţelegând prin livrare - semnarea de primirea documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării eventualei contravalori a acestora.

renunţarea la cumpărare (politica de retur)

Orice produs cumpărat din magazinul online XT Deco poate fi returnat, în termen de 14 zile de la livrare. Excepție fac produsele personalizate (prin produs personalizat se înțelege produsul care nu exista înainte de solicitarea clientului și a fost creat/croit/imprimat/costruit în consecința solicitării clientului).

Un produs este considerat a fi livrat în momentul în care Cumpărătorul semnează toate documentele puse la dispoziție de firma de curierat/Poșta Română ce fac dovada livrării.

În cazul efectuării unui retur, Cumpărătorul are obligația de a returna produsul achiziționat în aceeași stare în care i-a fost livrat, păstrând și ambalajul original. Costurile aferente returului vor fi suportate de către Cumpărător.

În cazul unui retur, Vânzătorul are obligația de a rambursa Cumpărătorului suma aferentă produsului în cauză în proporție de 100%.

legea aplicabilă - jurisdicţia

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoresti române competente.

forţa majoră

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

alte prevederi

Părţile în contract vor fi considerate cantractanţi independenţi şi nici uneia din părţi nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă semnată de ambele părţi. 

date fiscale

XTDeco Retail SRL
CUI: RO 35767538, J32/366/2016
str. Luptei nr 17
SIBIU