Postere și Tablouri create de Carissa Potter

Carissa Potter împletește o poveste captivantă a autodescoperirii și evoluției creatoare în operele sale. Orașul ei natal, Oakland, California, un oraș al paradoxurilor, unde dragostea coexistează cu frica, servește atât ca muză, cât și ca fundal pentru exprimarea artistică, iar pânza ei devine un portal către locuri fictive - domenii ale relaxării doar dincolo de atingere.

Inspirându-se din pictura figurativă și dorința de trecut idealizat, arta Carissei transcende timpul și stă mărturie a căutării sale continue a liniștii. Dincolo de motivele plantelor ca simboluri ale vieții și creșterii, Carissa explorează iubirea în multiplele ei forme, împletite cu teme de introspecție. Dar, la baza lucrărilor sale se află o curiozitate nesatisfăcută despre comportamentul uman și ce înseamnă să fii om.